Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

  1. Reklamacje

Jeżeli zakupione przez Ciebie Towary okazały się wadliwe lub też realizacja umowy przebiegła niezgodnie z naszym Regulaminem, możesz złożyć reklamację, w dowolnej, wybranej przez Ciebie formie np.:

  1. a) w formie pisemnej, korzystając z przygotowanego przez nas FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

przesłanego na adres naszej siedziby tj.:

MK Dystrybucja Maciej Kaltenberg

  1. Paderewskiego 51D/66,

35-328 Rzeszów

  1. b) w formie mailowej na adres:

reklamacje@simplenails.pl

W przypadku wątpliwości, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu:

+48 796-302-371

+48 694-497-926

Jako sprzedawca odpowiadamy za wady towaru, jeśli zostaną one ujawnione w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupu lub doręczenia w przypadku umowy zawieranej na odległość, a także za wszelkie wady związane z realizacją umowy.

 

W celu sprawnego rozpatrzenia Twojej reklamacji złożonej mailowo, zalecamy dołączenie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem Twojego żądania, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady oraz, o ile to możliwe, zdjęcia wady.

 

Po zgłoszeniu reklamacji, otrzymasz od nas szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania. Jeżeli zostaniesz poproszony o odesłanie reklamowanego towaru, pamiętaj o jego zabezpieczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o dołączenie formularza reklamacji. Jeśli jesteś konsumentem (dokonałeś zakupu, który nie był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową), a w wyniku przeprowadzonej weryfikacji towaru, reklamacja okaże się zasadna, zwrócimy Tobie koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 

Do złożonej przez Ciebie reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojej wiadomości zawierającej treść reklamacji lub też od dnia otrzymania reklamowanego towaru, jeśli jego otrzymanie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 

Składając reklamację przysługuje Tobie prawo do wyboru żądania:

 

Prawo do obniżenia ceny zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

Prawo do żądania usunięcia wady.

Prawo do wymiany towaru na wolny od wad.

Możesz wybrać wymianę towaru na wolny od wad lub też doprowadzenie towaru do stanu zgodności z umową. W takiej sytuacji, usuniemy wadę lub wymienimy towar na wolny od wad w rozsądnym terminie, starając się aby nie przysporzyć Tobie nadmiernych niedogodności. Koszty naprawy lub wymiany wynikające z uznania reklamacji bierzemy na siebie i w związku z tym nie poniesiesz jakichkolwiek kosztów. Możemy nie spełnić Twojego żądania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymienimy towar na wolny od wad. Możesz zamiast proponowanego przez nas rozwiązania zażądać usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, wskazując sposób realizacji żądania. Jeśli jednak realizacja takiego roszczenia okaże się niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem, który my zaproponujemy, żądanie usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad nie zostanie zrealizowane. Jeśli towar był już wcześniej naprawiany lub wymieniony i nadal nie jest on zgodny z umową, możesz odstąpić od umowy zakupu i otrzymać zwrot ceny. 

Szczegółowe informacje dostępne są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.).                                                           

 

  1. Zwrot bez podania przyczyny - Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Jeśli zakupiłaś za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nasze towary jako Konsument (dokonałaś zakupu, który  nie był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową), możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru.

 

W celu skorzystania z tego uprawnienia, prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to możesz przesłać w dowolny, wybrany przez Ciebie sposób np.:

  1. w formie pisemnej na adres naszej siedziby, tj.:

 

MK Dystrybucja Maciej Kaltenberg

  1. Paderewskiego 51D/66,

35-328 Rzeszów

  1. w formie mailowej na adres:

reklamacje@simplenails.pl

Możesz stworzyć własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub też skorzystać z przygotowanego przez nas, udostępnionego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Dla zachowania wskazanego wyżej terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia, w dowolnej formie przed upływem tego terminu.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ta uważana jest za niezawartą i otrzymane od Ciebie płatności zostaną zwrócone. 

Jednakże zwrot płatności nastąpi dopiero po otrzymaniu towaru lub dostarczeniu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W związku z czym, bardzo prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu na adres naszej siedziby, wskazany powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Im szybciej otrzymamy zwracany towar, tym szybciej pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Pamiętaj, aby zabezpieczyć produkt w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w trakcie transportu. Podczas zwrotu będziesz zmuszony ponieść koszty przesyłki.

Po wykonaniu powyższego, zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie w ramach Umowy płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrócona zostanie cena za zwracany towar wraz z opłaconymi kosztami przesyłki. Jednak jeśli podczas składania zamówienia wybrałaś sposób dostawy inny niż najtańszy, wskazany na naszej stronie, możemy zwrócić tylko koszty najtańszej formy dostawy. Nie jesteśmy zobowiązani do zwrócenia poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

 

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użyłaś podczas zawierania umowy, chyba że w formularzu odstąpienia wyraźnie wskazałaś, iż zwrot pieniędzy ma nastąpić w inny wybrany przez Ciebie sposób.

 

Pamiętaj, iż w przypadku odstąpienia od umowy, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób przekraczający użytkowanie w celu sprawdzenia charakteru, cech oraz właściwości.

 

Pamiętaj również, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów zakupu towarów, które sprzedawane są w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego, towar nie może zostać już zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje osobom, które zakupiły towar jako przedsiębiorca w celu związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 134), która jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY          pobierz tutaj

Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:

MK Dystrybucja Maciej Kaltenberg

  1. Paderewskiego 51D/66,

35-328 Rzeszów

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:

 

Numer zamówienia:

 

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru

DANE NABYWCY:

 

Imię i nazwisko:

 

Telefon:

 

Adres e-mail:

 

 

DANE DO WYSYŁKI:

 

Imię i nazwisko:                                                                  Firma:

 

Kod pocztowy:                                                                     Miejscowość:

 

Ulica:                                                                                     Numer domu/lokalu

 

Numer telefonu:                                                                 E-mail:

 

 

SZCZEGÓŁY REKLAMACJI:

 

Kod produktu:

 

Nazwa produktu:

 

Powód reklamacji:

 

 

 

 

 

Data stwierdzenia wady:

Żądanie klienta: WYMIANA, NAPRAWA, OBNIŻENIE CENY, ODTĄPIENIE OD UMOWY *

*Właściwe podkreślić

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w formie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zwrot kosztów zostanie przekazany na wskazany poniżej rachunek bankowy:

NUMER KONTA BANKOWEGO:……………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                       Podpis klienta:

 

FORMULARZ ZWROTU   pobierz tutaj

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:

MK Dystrybucja Maciej Kaltenberg

  1. Paderewskiego 51D/66,

35-328 Rzeszów

INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:

 

Numer zamówienia:

 

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru

 

DANE NABYWCY:

 

Imię i nazwisko:

 

Telefon:

 

Adres e-mail:

 

 

ZWRACANE PRODUKTY

Kod produktu

Nazwa produktu

Ilość

Przyczyna zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:……………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                       Data, podpis klienta:

 

Uprzejmie prosimy o zwrot w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

Nie odbieramy przesyłek za pobraniem

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl