Eco Rabat regulamin

EKO RABAT W 7 PROSTYCH KROKACH:

 1. ZBIERZ MIN. 30 PUSTYCH BUTELEK PO LAKIERACH SIMPLENAILS
 2. WYPEŁNIJ FORMULARZ „EKO ZWROT” I WYŚLIJ NA ADRES BIURO@SIMPLENAILS.PL
 3. SPAKUJ PUSTE BUTELKI I WŁÓŻ DO OPAKOWANIA WYPEŁNIONY FORMULARZ „EKO ZWROT”
 4. POBIERZ Z TWOJEGO E-MAILA ETYKIETĘ DLA KURIERA I UMIEŚĆ JĄ NA OPAKOWANIU
 5. PRZEKAŻ PACZKĘ KURIEROWI W USTALONYM TERMINIE
 6. ODBIERZ SWÓJ „EKO RABAT” WYSŁANY NA PODANY PRZEZ CIEBIE ADRES E-MAIL
 7. CIESZ SIĘ ZAKUPAMI LAKIERÓW HYBRYDOWYCH NA SIMPLENAILS.PL

 

Regulamin akcji „EKO RABAT”

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „EKO RABAT” jest MK Dystrybucja Maciej Kaltenberg z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego 51d/66, 35 – 328 Rzeszów NIP: 8672078337 REGON: 365935274, będący właścicielem marki SimpleNails oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.simplenails.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Akcja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Akcja ponadto ma na celu promowanie zachowań proekologicznych wśród klientów marki.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji.
 4. Poprzez przystąpienie do akcji „EKO RABAT”, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Uczestnikiem akcji może być osoba fizyczna mieszkająca w Polsce jak i do osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora. Warunkiem skorzystania z akcji „EKO RABAT” jest zarejestrowanie się uczestnika w Sklepie Internetowym Organizatora www.simplenails.pl

 

§2. Zasady promocji

 

 1. Czas trwania Akcji: Akcja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku odwołania akcji, Organizator poinformuje o jej odwołaniu poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie sklepu www.simplenails.pl.
 2. Miejsce, gdzie można skorzystać z akcji: Sklep Internetowy Organizatora www.simplenails.pl
 3. Każdy Klient, który w okresie trwania akcji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zwrotu minimum 30 pustych butelek po lakierach hybrydowych marki SimpleNails, otrzyma rabat w wysokości 1 zł za każde zwrócone opakowanie na kolejne zakupy w postaci kodu wysłanego na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail. Przesłanie mniejszej ilości opakowań nie uprawnia Uczestnika Akcji do odbioru kodu rabatowego.
 4. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest dokonanie kolejnego zamówienia lakierów hybrydowych na kwotę przewyższającą udzielony rabat nie ujmującą kosztów dostawy.
 5. Kod rabatowy jest generowany Uczestnikowi Akcji po odebraniu przez Organizatora, pustych butelek od kuriera Inpost. Jego wysokość jest ustalana w oparciu o zweryfikowaną ilość przesłanych pustych opakowań (1 zł za każde przesłane opakowanie)
 6. Organizator pokrywa koszty przesyłki zwracanych, pustych opakowań, wysłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, gdzie to Organizator zamawia wskazanego kuriera po uprzednim wypełnieniu przez Uczestnika Akcji formularza „EKO ZWROT ” stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego regulaminu i przesłanie go na adres biuro@simplenails.pl. Po przesłaniu wskazanego formularza, Uczestnik Akcji otrzymuje drogą elektroniczną etykietę, którą powinien umieścić na opakowaniu wysyłanych pustych butelek. W opakowaniu wraz z pustymi butelkami uczestnik akcji umieszcza wypełniony uprzednio formularz „EKO ZWROT”.
 7. Akcją „EKO RABAT” objęte są wszystkie kolorowe lakiery hybrydowe znajdujące się w ofercie Organizatora za wyjątkiem § 2 ust. 8
 8. W akcji nie mogą uczestniczyć produkty przecenione w ramach innych akcji promocyjnych Organizatora.

 

§3. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin akcji dostępny jest w Sklepie Internetowym Organizatora www.simplenails.pl.
 2. SimpleNails zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od SimpleNails. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w § 3 ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach akcji „EKO RABAT” określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.simplenails.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.simplenails.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.                                                                                                                                                      

Załącznik 1

FORMULARZ EKO ZWROT

 

Dane dla kuriera do odbioru paczki:

Imię i nazwisko:                                                                   Firma:

 

Kod pocztowy:                                                                     Miejscowość:

 

Ulica:                                                                                     Numer domu/lokalu

 

Numer telefonu:                                                                  E-mail:

 

Deklarowana liczba zwracanych opakowań:

Deklarowana data odbioru paczki przez kuriera*:

 • Kurier odbiera paczki w godzinach 8-17

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl